Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Komunikat Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim

Komunikat Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim

7 Lutego 2020

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 rok przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 roku.
Termin składania zeznań podatkowych rozpoczyna się 15 lutego 2020r.
Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa 30 kwietnia 2020r., za wyjątkiem zeznań PIT-28, dla których termin upływa 2 marca 2020r,
Rozliczenia można dokonać na formularzach:
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami
Zeznania można złożyć:
elektronicznie, - samodzielnie wypełniając formularz zeznania
- korzystając z usługi Twój e-PIT (przygotowane przez Krajową Administracje Skarbową zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 i PIT-28 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej - dostępne od 15 lutego 2020r.).
Zeznania drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem serwisu: podatki.gov.pl (najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania - system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
papierowo, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Głowackiego 4 na parterze w sali obsługi podatnika w dniach:
poniedziałki w godz. od 7:30 do 18:00
wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. od 7:30 do 14:30
lub za pośrednictwem urzędów pocztowych
Informacji telefonicznej w zakresie zasad rozliczeń rocznych udziela:
Krajowa Informacja Skarbowa
tel. 801 055 055 ( dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 03 30 ( dla połączeń z telefonów komórkowych)
Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
(032) 455-43-30, 455-31-53 wew. 148,149,127,155,162
Druki zeznań podatkowych wraz z broszurami informacyjnymi można pobrać:
- w siedzibie US w sali obsługi podatnika
- ze strony internetowej www.podatki.gov.pl

Wpłaty gotówkowe na rachunek tutejszego organu podatkowego oraz zwroty nadpłaconych podatków są realizowane bez prowizji w filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczego przy ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim.
Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być przekazane za pośrednictwem Urzędów Pocztowych - jednakże opłaty pocztowe uiszczają podatnicy.

Wpłaty podatku należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy wygenerowany indywidualnie przez każdego podatnika na stronie www.podatki.gov.pl

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego - dla zeznań złożonych w formie papierowej oraz 45 dni - dla zeznań złożonych elektronicznie. W przypadku zeznań osób posiadających Kartę Dużej Rodziny - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego (uprawnienie przyznano na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny).
Zwrot nadpłaty następuje:
- na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej podatnika - zgłoszenia rachunku bankowego bądź jego aktualizacji dokonuje się na odpowiednim formularzu:
ZAP-3 lub zeznaniu podatkowym - jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem PESEL,
NIP-7/ CEIDG-1 - jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem NIP.
Ta forma zapewnia szybkie i sprawne otrzymanie zwrotu bez pomniejszenia go o koszty zwrotu.
- w gotówce:
w kasie filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczego przy ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim - istnieje konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty,
przekazem pocztowym - jednak wówczas nadpłata będzie pomniejszona o koszty zwrotu nadpłaty.

Nadpłata nie przekraczająca dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym tj. 23.20 zł. jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.

Kilka wskazówek, o których należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe:

 • od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako identyfikator podatkowy podają wyłącznie numer PESEL, dla pozostałych osób w tym prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer NIP,
 • rozliczyć się musi każdy, kto uzyskał dochód, nawet jeżeli nie przekroczył on tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu,
  emeryci i renciści, który złożyli do ZUS oświadczenie, że zamierzają wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, który nie uzyskuje swoich dochodów, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym,
 • emeryci i renciści, którzy zostali rozliczeni przez organ rentowy (otrzymali PIT40A) i nie
  osiągają innych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej mogą przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na druku PIT-OP (nie trzeba wtedy wypełnić zeznania PIT-37/36)
 • w przypadku przekazania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, należy
  podać numer KRS organizacji oraz kwotę podatku. Można również wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%. Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 1% należnego podatku.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% podatku zamieszczony
jest na stronie internetowej BIP Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego www.niw.gov.pl

Warunkiem przekazania 1% podatku jest:

 • terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty - złożenie korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,
 • zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania (czyli do 30 czerwca 2020r.)

 

do góry