Strona główna/Ogłoszenia/Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

19 Września 2019

Wójt Gminy Godów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

do góry