Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji (..)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej

11 Maja 2023

W związku z art. 73 ust 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. , poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów zawiadamia, że w dniu 8 maja 2023r na wniosek wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„ Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Dębina w Jastrzębiu-Zdroju”


Złożone dokumenty dostępne są do wglądu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 23, w Urzędzie Gminy Godów w godzinach pracy urzędu w terminie 28 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej.


Niniejszy wniosek wraz z kartą informacyjną został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie tj. www.ekoportal.gov.pl oraz został umieszczony w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zastaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godów oraz w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a także na stronach internetowych.

 

Zastępca Wójta Gminy Godów
mgr inż. Tomasz Kasperuk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2023-05-11 wszczęcie.pdf
ilość pobrań: 44
wszczęcie.pdf 127.39KB zobacz

do góry