Strona główna/Ogłoszenia/Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Godów na lata 2019 - 2022 z perpektywą na lata 2023-2026
do góry