Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu (..)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Godów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

6 Grudnia 2019

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z poźn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Godów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” w dniach od 6.12.2019 r. do dnia 26.12.2019 r.


Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340, w pokoju numer 23, w godzinach urzędowania.


Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.
Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Godów, lub drogą poczty elektronicznej na adres gmina@godow.pl do dnia 27.12.2019 r.


Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

do góry