Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Protokół w sprawie uwag zgłoszonych do oferty realizacji (..)

Protokół w sprawie uwag zgłoszonych do oferty realizacji zadania publicznego

11 Sierpnia 2021

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z dnia 11 marca 2021 r. organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia „Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej”, Wójt Gminy Godów uznał za celową realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ratownictwa i ochrony ludności. Działanie ujęte w przedmiotowej ofercie mieści się w katalogu zadań priorytetowych określonych w rozdziale 6 Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, przyjętym uchwałą nr XXVI/157/2020 Rady Gminy Godów z dnia 26 listopada 2020 r. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 w/w ustawy, ofertę wraz z załącznikami, zamieszczono na okres 7 dni, to jest w terminie od 02 sierpnia 2021 r. do 09 sierpnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy Godów - www.godow.pl

W informacji do zamieszczonej oferty podano, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy Godów - www.godow.pl, może zgłosić uwagi dotyczące oferty w Referacie Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów - pok. nr 7 i 8, tel. 32 476 50 65 wew. 37 lub na adres mailowy edukacja@godow.pl.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące złożonej przez Stowarzyszenie „Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej” oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Na podstawie art. 19 a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) z oferentem zawarta zostanie umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, zgodnie z treścią oferty z dnia 25 lipca 2021 r.

Protokół sporządził:
Michał Kozielski
Referat Oświaty, Kultury
i Polityki Społecznej


Kierownik Referatu
Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej
/-/ mgr Katarzyna Kubica

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zdrowie
pdf 2021-08-11 protokół z wywieszenia oferty Krajowy Sztab Ratownictwa.pdf
ilość pobrań: 143
protokół z wywieszenia oferty Krajowy Sztab Ratownictwa.pdf 251.94KB zobacz

do góry