Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Szacowanie wartości zamówienia - opracowania dokumentacji (..)

Szacowanie wartości zamówienia - opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania prac zawartych w projekcie dla zadania pn. Budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską w Gminie Godów - odcinek 594 mb

28 Lipca 2021

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji ceny opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania prac zawartych w projekcie dla zadania pn. Budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską w Gminie Godów - odcinek 594 mb.


Nazwa i zakres przedmiotu szacowania

Przedmiotem szacowania jest wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlano-wykonawczego) z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach oraz wybudowanie drogi zgodnie według projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla inwestycji pn. Budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską w Gminie Godów - odcinek 594 mb
Lokalizacja: Krostoszowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 przedstawiającym koncepcję przebiegu drogi
Termin realizacji - sierpień 2023r.


Zakres opracowania obejmuje m.in. :

 1. Uzyskanie mapy do celów projektowych.
 2. Badania geologiczne/geologiczno-inżynierskie (w przypadku konieczności w ramach zamówienia należy sporządzić odpowiednią dokumentację oraz uzyskać wymagane opinie, zezwolenia, decyzje i inne w tym zakresie).
 3. Projekt budowlany:
  1. Projekt zagospodarowania terenu obejmujący układ drogowy.
  2. Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący kosztorysy, przedmiary, specyfikację wykonania i odbioru robót, uzgodnienia branżowe.
  3. Projekt powinien zawierać wszystkie elementy konstrukcji drogi, ponadto należy uwględnić budowę pzepustów, odwodnienie drogi przez rowy otwarte oraz kanalizację deszczową na odcinku 201m, a także ściankę szczelną larsena jako zabezpieczenie skarpy (wym. ok 60x12m)
 4. Uzgodnienia z rzeczoznawcami
 5. Opłaty administracyjne.
 6. Koordynacja.
 7. Sporządzenie dokumentacji w 2 egz. w wersji elektronicznej dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej. Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym (dokumentu WORD i PDF) na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją.
 8. Wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie.


Zakres szacowanego zamówienia obejmuje opracowanie wyżej wymienionych prac projektowych, wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii, decyzji i innych potrzebnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia celem złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz wykonanie prac budowlanych.
Przedmiot szacowanego zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.


Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.


Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów wykonania dokumentacji na załączonych wzorach formularza w formie papierowej do dnia 4 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 na adres Gmina Godów, ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów lub w formie skanów formularza szacowania na adres e-mailowy: monika.olszar@godow.pl


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się klientów Urzędu Gminy Godów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych klientów Urzędu jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel. 32 476 50 65.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Sylwia Kochman, tel. 784 699 897, e-mail: .
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy Godów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub - w przypadku projektów - umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
odt 2021-07-28 Formularz oferty - szacowanie - droga.odt
ilość pobrań: 101
Formularz oferty - szacowanie - droga.odt 15.41KB -
pdf 2021-07-28 Formularz oferty - szacowanie - droga.pdf
ilość pobrań: 303
Formularz oferty - szacowanie - droga.pdf 125.48KB zobacz
pdf 2021-07-28 Mapa - projektowana droga.pdf
ilość pobrań: 302
Mapa - projektowana droga.pdf 918.42KB zobacz

do góry