Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w (..)

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

11 Sierpnia 2020

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. Z 2020 poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości :

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym :

1. GOŁKOWICE
jednostka ewidencyjna : Godów, obręb Gołkowice
nr działki : 1404/179, mapa 2
powierzchnia działki : 0,0407 ha
rodzaj użytku : Ti
powierzchnia do wydzierżawienia : 0,0002 ha
Księga wieczysta KW nr GL1W/00046788/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
miesięczny czynsz dzierżawny - 22,- zł. netto + należny podatek VAT

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „F129 MN1" - tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. ŁAZISKA
jednostka ewidencyjna : Godów, obręb Łaziska
nr działki : 1484/308, mapa 1
rodzaj użytku : dr
powierzchnia : 0,0193 ha
powierzchnia do wydzierżawienia : 0,0004 ha
Księga wieczysta KW nr GL1W/00018191/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
miesięczny czynsz dzierżawny - 44,- zł. netto + należny podatek VAT.
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „D4KDZ" - tj. droga publiczna klasy "dojazdowa".

3. SKRZYSZÓW
jednostka ewidencyjna : Godów, obręb Skrzyszów
nr działki : 918/254, mapa 4
rodzaj użytku : dr
powierzchnia : 0,1976 ha
powierzchnia do wydzierżawienia : 0,0002 ha
Księga wieczysta KW nr GL1W/00018190/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Miesięczny czynsz dzierżawny - 22,- zł. netto + należny podatek VAT
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „B6KDL" - tj. Droga publiczna klasy "lokalna".

4. SKRZYSZÓW
jednostka ewidencyjna : Godów, obręb Skrzyszów
nr działki : 1067/47, mapa 4
rodzaj użytku : Bz
powierzchnia : 0,1023 ha
powierzchnia do wydzierżawienia : 0,0002 ha
Księga wieczysta KW nr GL1W/00017082/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Miesięczny czynsz dzierżawny - 22,- zł. netto + należny podatek VAT
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „B1US" - tj. tereny usług sportu.

5. GODÓW
jednostka ewidencyjna : Godów, obręb Godów
nr działki : 175/5, mapa 2
rodzaj użytku : Bi
powierzchnia : 0,0119 ha
powierzchnia do wydzierżawienia : 0,0002 ha
Księga wieczysta KW nr GL1W/00069328/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Miesięczny czynsz dzierżawny - 22,- zł. netto + należny podatek VAT
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „E14U" - tj. Tereny zabudowu usługowej.

6. KROSTOSZOWICE
jednostka ewidencyjna : Godów, obręb Krostoszowice
nr działki : 240, 1581/237, mapa 2
rodzaj użytku : dr
powierzchnia : 0.2710 ha, 0.0246 ha
powierzchnia do wydzierżawienia : 0,0004 ha
Księga wieczysta KW nr GL1W/00018192/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Miesięczny czynsz dzierżawny - 44,- zł. netto + należny podatek VAT
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „A7KDD" - tj. Droga publiczna klasy "dojazdowa".


W/w nieruchomości przeznaczone są do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, w celu usytuowania pojemników na odzież używaną.


Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 032 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , na okres 21 dni - od 11.08.2020 r. Do 01.09.2020 r.

do góry