Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność (..)

Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Godów przeznaczonej do oddania w użyczenie

20 Września 2022

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Godów
przeznaczonej do oddania w użyczenie

Lokal mieszkalny położony na piętrze budynku gminnego przy ul. Ks. R. Wallacha 167 w Skrzyszowie, zlokalizowanego na parceli nr 521/19, mapa 8, obręb Skrzyszów, zapisanego w księdze wieczystej KW nr GL1W/00019940/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

• lokal mieszkalny nr 4, przeznaczony do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
• na cele prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia Przy Dziupli, z/s w Wodzisławiu Śl., ul. Czyżowicka 29B,
• powierzchnia użytkowa lokalu - 28,30 m²,
• biorący w użyczenie ponosić będzie bieżące koszty związane z używaniem i utrzymywaniem lokalu, w szczególności koszty energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania gazowego.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem "B32MN1" tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia zabudowy istniejącej.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl, na okres 21 dni - od 20 września 2022 r. do 11 października 2022 r.
Informację o zamieszczeniu wykazu publikuje się w Nowinach Wodzisławskich.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2022-09-20 Wykaz nieruchomości lokalowej do oddania w użyczenie.pdf
ilość pobrań: 30
Wykaz nieruchomości lokalowej do oddania w użyczenie.pdf 112.58KB zobacz

do góry