Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godów (..)

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godów przeznaczonej do oddania w użyczenie

20 Września 2022

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godów
przeznaczonej do oddania w użyczenie

Budynek byłej remizy OSP w Godowie przy ul. 1 Maja 111, zlokalizowany na parceli nr 494/73, mapa 3, obręb Godów, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/00031333/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.

  • budynek użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowie,
  • powierzchnia użytkowa budynku - 36 m²,
  • powierzchnia gruntu związanego z budynkiem - 0,0151 ha (rodzaj użytku "Bi"),
  • biorący w użyczenie ponosić będzie bieżące koszty związane z używaniem i utrzymywaniem nieruchomości zabudowanej, w szczególności koszty energii elektrycznej.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem "E18KDW" tj. tereny komunikacji - droga wewnętrzna.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl, na okres 21 dni - od 20 września 2022 r. do 11 października 2022 r.
Informację o zamieszczeniu wykazu publikuje się w Nowinach Wodzisławskich.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2022-09-20 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie.pdf
ilość pobrań: 50
Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie.pdf 112.51KB zobacz

do góry