Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w (..)

Wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

15 Października 2019

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ OBEJMUJĄCY LOKAL  UŻYTKOWY

przeznaczony do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Nieruchomość lokalowa o łącznej powierzchni użytkowej 85 m², znajdująca się w budynku gminnym w Gołkowicach, przy ul. Celnej 51, na parceli nr 1737/194, mapa 5, obręb Gołkowice, zapisana w księdze wieczystej KW nr GL1W/00019838/0, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Pomieszczenia znajdują  się na piętrze wielolokalowego budynku, stanowiącego obiekt byłego przejścia granicznego w Gołkowicach i użyczone zostaną na prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Godowie, działającego w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wspólny Rozwój" z/s w Jastrzębiu-Zdroju.

Biorący w użyczenie ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji lokalu, w tym:

  • centralnego ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym (ogrzewanie gazowe). Koszty te naliczane będą proporcjonalnie do kosztów poniesionych na ogrzewanie całego budynku
  • opłaty za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków - naliczane ryczałtowo
  • opłaty za energię elektryczną - naliczane wysokości 70% należności za energię elektryczną pozostałą do uregulowania po odliczeniu zużycia wykazanego podlicznikami poboru energii pozostałych użytkowników budynku
  • podatek od nieruchomości - zgodnie z odrębnymi przepisami
  • opłaty za odbiór odpadów komunalnych - na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie, do zawarcia której biorący w użyczenie będzie zobowiązany.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od 15.10.2019 r. do 05.11.2019 r.

do góry