Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/O Gminie/Informacje ogólne/Projekty/Projekty krajowe/Pozostałe/Doposażenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu (..)

Doposażenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie (...)

Pełna nazwa projektu: Doposażenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie wraz z monitoringiem

Zadanie obejmuje przedsięwzięcie polegające na doposażeniu placu zabaw w Skrzyszowie poprzez zabudowę modułowego urządzenia typu pumptrack umożliwiającego wszechstronny trening rowerowy dla różnych grup wiekowych. Planowany jest zakup i montaż urządzenia wykonanego z materiału  kompozytowego z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne komponenty. Dodatkowo wykonane zostaną elementy małej architektury (kosze, ławki, stojaki) oraz bezpieczne ciągi komunikacyjne. Bezpieczeństwo użytkowników zostanie wzmocnione poprzez instalację monitoringu placu zabaw. Infrastruktura będzie miała niekomercyjny,  ogólnodostępny i nieodpłatny  charakter. Planowana inwestycja wpisuje się w cele konkursu w zakresie zagospodarowania miejsc publicznych istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców przyczyni się do poprawy estetyki wsi oraz bezpieczeństwa bawiących się dzieci, a także wpłynie na jakość spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. Plac zabaw zlokalizowany jest w centrum miejscowości w pobliżu ośrodka kultury, biblioteki, przedszkola, szkoły,  ośrodka zdrowia, obiektów sakralnych, magazynu pomocy humanitarnej dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Poprawa atrakcyjności centrum sołectwa wpłynie na ożywienie relacji oraz integrację i budowanie wzajemnych więzi, w tym także ze społecznością Ukrainy zamieszkującą Gminę Godów. Zagospodarowanie terenu placu zabaw poprzez montaż nowego urządzenia dedykowanego do różnych grup wiekowych ma także na celu przeciwdziałaniu uzależnieniu od świata wirtualnego, poprzez popularyzację rozwoju sportu.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.

Koszty całkowite realizacji zadania: 167 400,00 zł

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 160 000,00 zł

Własne środki: 87 400,00zł

Wysokość pomocy finansowej: 60 000,00 zł

logo województwo śląskie

do góry