Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Józef Musioł

W dniu 03 czerwca 2013 r. uchwałą nr XXXIV/257/13 Rady Gminy Godów został nadany Panu Józefowi Musioł tytuł Honorowego Obywatela Gminy Godów.

Józef Musioł - nauczyciel, prawnik, publicysta, pisarz, sędzia działacz społeczny, twórca teatru faktu, Ślązak z dziada pradziada, nazywany tez ambasadorem Śląska w Warszawie, urodził się w Połomi 9 stycznia 1933 r w rodzinie o powstańczych i niepodległościowych tradycjach.
W 1948 r. ukończył Szkolę Podstawową w Moszczenicy, a 1951 I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śl., po czym do 1953 r. pracował jako nauczyciel w szkole w Kokoszycach, a następnie w Bełsznicy. W 1953 r. rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1957 r. Po studiach, mimo możliwości pozostania w Belgii wrócił na Śląsk do pracy w sądownictwie. Przeszedł wszystkie szczeble od aplikanta (Wodzisław, Rybnik), asesora, sędziego Sądu Powiatowego (Rybnik), Sądu Wojewódzkiego w Katowicach do Sądu Najwyższego, mimo iż nie należał do PZPRu. W międzyczasie przez dwa lata był delegowany przez Stronnictwo Demokratyczne do pełnienia obowiązków zastępcy Przewodniczącego MRN i wtedy brał skuteczny udział w dokończeniu budowy Teatru Ziemi Rybnickiej, współtworzył i przewodniczył komitetowi Rybnickich Dni Literatury oraz stworzył i przez 10 lat prowadził jedyny tego rodzaju teatr faktu: Sąd Młodych przy TZR. Już wtedy uprawiał publicystykę pisząc o zapomnianych śląskich bohaterach oraz o zbrodniach hitlerowskich.
W Warszawie jako sędzia SN został delegowany do pełnienia funkcji z-cy dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, a później funkcji dyrektora. Łączył to wszystko z twórczością pisarską, w której tematyka historii Śląska zajmuje poczesne miejsce. Józef Musioł jest autorem przeszło 21 książek, setek artykułów, szkiców, recenzji, paru scenariuszy telewizyjnych, wypowiedzi autorskich w telewizji i radiu.
Józef Musioł jako pierwszy Ślązak w Warszawie stworzył Towarzystwo Przyjaciół Śląska, któremu przewodniczy przez blisko 25 lat. Towarzystwo promuje Śląsk, walczy z zafałszowywaniem obrazu Śląska i Ślązaków, sprowadza do stolicy śląskie zespoły ludowe. Ustanowił Doroczną Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Śląska, której laureatami są wybitni Ślązacy. Józef Musioł angażuje się na wielu polach. Stworzył Stowarzyszenie Sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, od kilkunastu lat przewodniczy Radzie Programowej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny.
Mimo, że mieszka w Warszawie jest niezwykle silnie nadal związany ze Śląskiem, do którego powroty są częścią jego funkcjonowania, czy wręcz jego egzystencji. Szczególnie lubi swoje rodzinne strony, w tym Jastrzębie-Zdrój, Godów, Wodzisław Śl. i bywało, że świadczył jej pomoc w przeróżnej formie. Z miejscowościami obecnej Gminy Godów związał się tuż wojnie dzięki ojcu, który w Gołkowicach miał bliskich przyjaciół.
Fascynowała go też historia ludzi tej gminy. W wielu jego książkach dawał temu wyraz, np. w książce „Od Wallenroda do Kordiana. Dramatyczne Ślązaków wybory” duży rozdział pt. Pożegnanie poświęcił por. pil. Franciszkowi Surmie z Gołkowic. J. Musioł występował o upamiętnienie tego Bohatera. Wspólne starania zaowocowały tym, iż dzisiaj Gimnazjum w Gołkowicach ma go za swego patrona.
Józef Musioł ceni sobie wielce wyróżnienia nadane przez bliskie mu miasta: Jastrzębie-Zdrój, Pszów, czy Wodzisław Śl. Szczególnie ceni sobie zapraszanie go na coroczne Święto Dożynkowe Gminy Godów, w której odnajduje ogromne związanie z ta piękną i bliską mu Ziemią.

 Józef Musioł

do góry