Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Opracownie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Godów na lata 2021-2025

OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMINY GODÓW NA LATA 2021-2025

Wojeówdzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Tytuł zadania: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2021-2025
Opracowany dokument wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej.
Wskazuje także możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Godów.
Dokument przyczynia się do osiągnięcia określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym celów oraz do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości dopuszczalnych poziomów stężenia pyłów w powietrzu.
Umowa nr 252/2021/23/ZS/pl/D z dnia 17.08.2021
Środki WFOŚiGW w Katowicach: 10.824,00 zł
Środki Gminy Godów: 2.706,00 zł

do góry