Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie - modernizacja budynku

 

flaga i herb Polski

Zakres obejmuje wykonanie prac restauracyjnych oraz robót budowlanych przy budynku wpisanym gminnej ewidencji zabytków wybudowanym ok. 1903r. w konstrukcji ceglanej. Planowane jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji uzgodnionej z wojewódzkim konserwatorem zabytków polegających na renowacji ceglanej elewacji posiadającej liczne ubytki, odwarstwienia oraz uszkodzenia , wymianie pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku: więźby dachowej, części stropów, przebudowa klatki schodowej, ścianek wewnętrznych oraz roboty wykończeniowe, izolacyjne i instalacyjne wraz z modernizacją kotłowni. Ponadto wykonane zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie dojścia zapewniającego dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz inne prace towarzyszące. Budynek stanowiący dla mieszkańców gminy ważny element historii lokalnej dzięki przeprowadzonym pracom, nabierze nowego wymiaru, zmiana funkcji pozwoli lepiej wykorzystać obiekt. Po przeprowadzeniu robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej budynek będzie wykorzystywany na cele kulturalno-edukacyjne, część stanowiąca ok. 17% będzie przeznaczonana cele usługowe.

 logo polski ład

 

W związku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano wstępną promesę dofinansowania do kwoty 1.000.000,00 zł

do góry