Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Budowa, przebudowa dróg, placów, chodników

 

flaga i godło

 

  

Skrzyszów, ul. Wallacha - na odcinek 250mb

Zakres zadania: budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, zabudowa krawężników na całej długości remontowanego odcinka drogi, poszerzenie drogi (w celu lepszej widoczności na łuku, roboty dodatkowe), wykonanie palisady betonowej (w celu zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem się na jezdnie).

Sfinansowane z dotacji w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 448.029,83 zł.

Zadanie zakończono 09.09.2021 r.

 

Gołkowice, odgałęzienie ul. 1 Maja

Zakres zadania: uzupełnienie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Sfinansowane z dotacji w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 105 566,72 zł

Zadanie zakończono 03.11.2021 r.

 

Skrbeńsko, ul. Szkolna

Zakres zadania: wykonanie odwodnienia drogi na odcinku 170mb, wykonanie podbudowy drogi na odcinku 120mb, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Wartość inwestycji: 277 246,49

w tym:

Sfinansowane z dotacji w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 200 364,86 zł

Fundusz Sołecki Sołectwa Skrbeńsko: 41 396,40zł

Środki własne: 35 485,23zł

Zadanie zakończono 03.11.2021 r.

 

Skrzyszów, odgałęzienie ul. Jana III Sobieskiego

Zakres zadania: uzupełnienie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Sfinansowane z dotacji w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 251 310,59 zł

Zadanie zakończono 15.11.2021 r.

do góry