Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Warunki naturalne

Geograficznie Gmina Godów należy do Wyżyny Śląskiej, a w jej obrębie do Płaskowyżu Rybnickiego. Teren gminy jest pagórkowaty, poprzecinany malowniczymi dolinami czterech rzek: Olzy, Leśnicy, Szotkówki i Piotrówki.

Godów   jest   gminą   odznaczającą   się   wysokim   udziałem   terenów o wartościach przyrodniczych, na które składają się m.in. urozmaicona rzeźba terenu, wysokie walory przyrodnicze i estetyczne dolin rzecznych oraz mniejszych cieków stałych i okresowych, a także bogactwo szaty roślinnej. W parkach podworskich w Łaziskach i Godowie występuje liczne starodrzewie. Sołectwa poprzecinane są licznymi drogami i ścieżkami biegnącymi wśród zieleni do uroczych miejsc i zakątków.

Do atrakcyjnych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów należą m.in. jar w Gołkowicach, las  w  Żabkowie,  środowisko  wodne w  dolinie  Olzy w  Łaziskach, uroczysko  w  obrębie  lasu przy granicy z Czechami w Łaziskach, fragment doliny rzeki Leśnicy oraz zadrzewione wzgórze w Podbuczu.

do góry