Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/O Gminie/Informacje ogólne/Projekty/Projekty krajowe/Pozostałe/Wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej na drodze (..)

Wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gliniki w Godowie - odcinek 637m

Projekt zakłada przeprowadzenie robót na ul. Gliniki w Godowie (sołectwo Godów, obręb Godów - droga 60500S) - odcinek 637m. Zakres rzeczowy obejmuje wykoanie nawierzchni twardej ulepszonej o nośności KR-2, poprzez  profilowanie wraz z uzupełnieniem nierówności niwelety nawierzchni tłuczniem i nakładki mineralno-bitumicznej grubości: warstwa ścieralna - 4 cm, warstwa wiążąca - 8 cm. Wykonanie stabilnej nawierzchni ograniczy jej erozję związaną z warunkami pogodowymi i zniszczenia spowodowane ciężkim sprzętem rolniczym.

Zadanie wykonane z udziałem środków budżetu Województwa Śląskiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zadanie zrealizowane w 2021 r.

Koszt całkowity: 422 766,66 zł,

Koszt kwalifikowalny: 396 483,44 zł,

Kwota dofinansowania: 95 550,00 zł,

Wkład własny: 327 216,66 zł

logo Województwa Śląskiego

do góry