Strona główna/Odpady, Ekologia, Planowanie przestrzenne, Komunikacja/Odpady komunalne/Jak działa system gospodarki odpadami w gminie Godów

Jak działa system gospodarki odpadami w gminie Godów

Urząd Gminy Godów informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  została podpisana umowa na świadczenie usług na terenie Gminy Godów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na okres od 01.05.2019r. do 31.07.2020r. z Firmą Komunalnik Sp z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Kolejowa 30.

W związku z powyższym od dnia 23 kwietnia 2019r. Firma Komunalnik Sp z o.o. będzie rozwoziła po terenie gminy nowe harmonogramy wywozów oraz komplety worków do segregacji odpadów.

do góry