Opady z nieruchomości niezamieszkanych

Odpady z nieruchomości niezamieszkanych tj. firm, przedsiębiorstw, stowarzyszeń nie zostały włączone do systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Godów realizowanego przez gminę, dlatego też odbierane są na podstawie indywidulanych umów cywilno-prawnych zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcą a firmą komunalną.

 

do góry