Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Podstawowe obowiązki Właścicieli posesji przy zbiórce odpadów komunalnych

W związku z nastaniem nowego sezonu grzewczego Urząd Gminy Godów przypomina o następujących obowiązkach właścicieli posesji, których stosowanie usprawni obsługę naszej gminy przez firme komunalną, są to:

- terminowe wystawianie odpadów zmieszanych w kubłach zgodnie z harmonogramem do godz. 6.00 w dniu wywozu odpadów w danym rejonie.

- kubły z odpadami zmieszanymi mają być wystawiane w miejscach łatwo dostępnych, tuż przy skrajni drogi, tak aby nie utrudniały ruchu pieszych

- zabrania się wsypywania do pojemników gorącego popiołu w dniu zbiórki. Pojemniki z gorącym popiołem nie będą odbierane przez firmę wywozową.

- odpady zmieszane należy oddawać w pojemnikach do tego przeznaczonych, tj. znormalizowane pojemniki na odpady o poj. 110l., 120l., 240l., 1100l., które nie należy przeciążać, tak aby nie doprowadzić do zniszczeń pojemników podczas załadunku. Nie należy oddawać odpadów w wiaderkach czy też innych pojemnikach plastikowych.

- odpady pochodzące z domowych remontów, takie jak gruz, beton, cegły, panele podłogowe i ścienne, styropian, drzwi itp., należy transportować we własnym zakresie wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku. Tego typu odpady należy gromadzić selektywnie i nie mogą być oddawane w kubłach razem z pozostałymi zmieszanymi odpadami komunalnymi.

do góry