Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Pozbądź się lekarstw, nie szkodząc środowisku.

Przeterminowane lekarstwa zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego ważnym jest wydzielenie ich ze strumienia odpadów komunalnych. Komponenty leków mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, po przedostaniu się do wód lub gleby mogą kumulować się w komórkach organizmów żywych, niszczyć ich struktury, często prowadząc do licznych zmian chorobowych.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godów wprowadzono konieczność przekazywania zużytych lekarstw do aptek w wyznaczonych miejscach.

Przeterminowane leki każdy mieszkaniec Gminy Godów może nieodpłatnie dostarczać do:

  • Apteka "U św. Michała", ul. 1 Maja 105, 44-348 Skrzyszów,
  • Punkt Apteczny ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów,
  • Punkt Apteczny, ul. Strażacka 1, 44-341 Gołkowice
  • Punkt Apteczny, ul. Dębowa 2a, 44-348 Skrzyszów
  • Punkt Apteczny, ul. 1 Maja 60a, 44-340 Godów
  • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku, przy ul. Piotrowickiej

(w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-17.00 - za wyjątkiem dni świątecznych).

 Leki (pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole) zbierane są w specjalnych pojemnikach, a następnie poddawane termicznej utylizacji. Można wrzucać leki bez opakowań a niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić do niebieskiego worka lub pojemnika na surowce wtórne, natomiast opakowania wielomateriałowe do worka koloru żółtego.

 Operatorem zbiórki jest Firma KOMUNALNIK Sp z o.o.

Nie należy wyrzucać przeterminowanych leków ani opakowań po nich jak również starych i zużytych termometrów rtęciowych do kubłów na odpady zmieszane.

do góry