Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Ważne zmiany w uchwałach dotyczących gospodarki odpadami komualnymi

Obecnie stawka za wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie wynosi 18,0 zł. od osoby. Natomiast stawka opłaty za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 40,0 zł.

W pierwszym kwartale tego roku, gmina ogłosi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych na terenie Gminy Godów, następnie zostanie podpisana nowa umowa z wyłoniona w drodze przetargu firmą komunalną, która będzie obowiązywała od 01.08.2020r.

W związku z powyższym, stawki opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi do końca lipca 2020 roku pozostaną bez zmian, natomiast od 01.08.2020r. stawki ulegną prawdopodobnie zmianie.

Z uwagi na zmianę ustawy od dnia 01.08.2020r. będzie wchodził w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Godów oraz inne uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a do najważniejszych dla mieszkańców zmian należy zaliczyć:
- usunięcie z deklaracji możliwości zadeklarowania wyłącznego odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - każdy mieszkaniec z racji ustawy będzie zobligowany do prowadzenia segregacji odpadów. Ulegną zmianie wzory deklaracji, każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, a względem osób, które nie będą prowadziły segregacji będą wszczynane postępowania administracyjne i naliczane opłaty karne. Stawka „karna” może stanowić 2 - 4 krotność stawki podstawowej.
- wprowadzenie do regulaminu możliwości odbioru odpadów tekstylnych w PSZOK-ach
- określono w regulaminie nowe wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, dla osób którzy zdeklarują kompostowanie bioodpadów będą udzielane ulgi w postaci obniżenia stawki opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, jednakże wówczas nie będą odbierane bioodpady sprzed posesji przy zachowaniu możliwości odbierania bioodpadów wyłącznie na PSZOK-u.
- wydłużenie okresu dwukrotnego odbierania bioodpadów do listopada każdego roku

Zmiany na PSZOK:

- wprowadzenie drugiego dnia odbioru odpadów komunalnych:
środa od godz. 11.00 - 17.00
sobota od godz. 8.00 - 14.00


Należy również dodać, iż ustawodawca nie wprowadził możliwości udzielania ulg i obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców którzy opalają budynki gazem i nie wytwarzają odpadów w postaci popiołów paleniskowych.

do góry