Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Podatki/Podatki, Opłaty lokalne

Podatki, Opłaty lokalne

Podatki lokalne i opłaty

Uchwały i stawki podatków i opłat na 2021 rok

Uchwały i stawki podatków i opłat na 2020 rok

Uchwały i stawki podatków i opłat na 2019 rok

Uchwały i stawki obowiązujące w 2018 roku

Formularze i wnioski

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, formularze do pobrania

Terminy składania deklaracji i informacji oraz terminy płatności podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (osoby fizyczne)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności:

 • do 15 marca każdego roku podatkowego,
 • do 15 maja każdego roku podatkowego,
 • do 15 września każdego roku podatkowego,
 • do 15 listopada każdego roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości (osoby prawne)

Deklaracja na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia

Podatek rolny (osoby prawne)

Deklaracja na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności:

 • do 15 marca każdego roku podatkowego,
 • do 15 maja każdego roku podatkowego,
 • do 15 września każdego roku podatkowego,
 • do 15 listopada każdego roku podatkowego.

Podatek leśny (osoby prawne)

Deklaracja na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności:

 • W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne)

Deklaracja na podatek od środków transportowych w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Terminy płatności w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 • do 15 lutego każdego roku podatkowego
 • do 15 września każdego roku podatkowego

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałych):

Termin składania:

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia opłaty, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m, ust. 5, pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Terminy płatności:

 • do 15 marca za I kwartał danego roku,
 • do 15 czerwca za II kwartał danego roku,
 • do 15 września za III kwartał danego roku,
 • do 15 grudnia za IV kwartał danego roku.

Informacje na temat stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz formularze do pobrania

Zaświadczenia

o niezaleganiu w podatkach i opłatach lub stwierdzających stan zaległości, o wysokości zaległości podatkowych podatnika i inne.

Od każdego egzemplarza należna jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł.

Nr rachunku bankowego do uiszczania opłat skarbowych:

20 8470 0001 2001 0020 4899 0036 lub u inkasenta (pok. nr 5)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lokalnych znajduje się w załączeniu.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Podatki i Opłaty Lokalne
pdf 2020-12-15 F 05 KP - wniosek o niezaleganiu w podatkach lokalnych.pdf
ilość pobrań: 22
F 05 KP - wniosek o niezaleganiu w podatkach lokalnych.pdf 296.41KB zobacz
do góry