Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Pomoc Społeczna, Edukacja, Zdrowie/Zdrowie/Gminna komisją rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna komisją rozwiązywania problemów alkoholowych


Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomani

Przy Urzędzie Gminy w Godowie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w składzie:

  1. Mirela Tront Przewodnicząca Komisji
  2. Michał Kozielski Sekretarz Komisji
  3. Małgorzata Fica - Widenka Członek
  4. Iwona Usarz - Wąs Członek
  5. Jolanta Strządała Członek
  6. Józef Surmiak Członek

Zadaniem GKRPAiPN w Godowie jest realizacja zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Komisja powadzi działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii kieruje na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona na terenie gminy tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Godów. Powyższe zezwolenia Wójt wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Posiedzenia GKRPAiPN odbywają się raz w miesiącu w terminach ustalanych comiesięcznie przez członków Komisji.

Wnioski i sprawy związane z nadużywaniem alkoholu, bądź innych substancji odurzających, można kierować do Sekretarza Komisji w Urzędzie Gminy w Godowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Telefon kontaktowy: +48 32 476 50 65 wew. 37

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zdrowie
pdf 2019-12-23 Ankieta Moje doświadczenia z alkoholem.pdf
ilość pobrań: 27
Ankieta Moje doświadczenia z alkoholem.pdf 46.73KB zobacz
pdf 2019-12-23 Kwestionariusz dla rodziny.pdf
ilość pobrań: 33
Kwestionariusz dla rodziny.pdf 56.49KB zobacz
pdf 2019-12-23 Wniosek o leczenie odwykowe.pdf
ilość pobrań: 32
Wniosek o leczenie odwykowe.pdf 43.55KB zobacz
do góry