Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/Regionalny Program Operacyjny - EFRR/Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach

Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach

Tytuł projektu

Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach

 Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT

 

 Nazwa beneficjenta: Gmina Godów

 

Numer projektu nr WND-RPSL.12.01.02-24-02BH/19

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.01.02-24-02BH/19-00

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 8 643 415,57 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 1 401 962,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 12 378 330,50 zł

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 8 sierpnia 2015 r.

Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 30 kwietnia 2018 r.

Termin zakończenia realizacji projektu do dnia: 28 sierpnia 2020 r.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Piotrowickiej w Gołkowicach co doprowadzi do wzrostu upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarze wiejskim oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji projektu powstanie nowy oddział przedszkolny, a nowa infrastruktura przedszkolna obejmie m.in. pomieszczenie dla logopedy, nową salę gimnastyczną oraz pomieszczenia przeznaczone pod salkę do terapii integracji sensorycznej (SI). Wyposażenie sali do terapii SI zostanie zakupione w ramach powiązanego projektu planowego do złożenia do dofinansowania z EFS, w ramach którego przewidziano szereg terapeutycznych zajęć dodatkowych.

do góry