Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/Regionalny Program Operacyjny - EFS/Centrum Integracji Społecznej w Godowie

Centrum Integracji Społecznej w Godowie

Tytuł projektu

Centrum Integracji Społecznej w Godowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Społeczny 

Włączenie społeczne

Działanie: 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zzagrozonych wykluczeniem społecznym

Koszt całości zadania: 1.157 813,02

Kwota dofinansowania: 1.099 922,37

Wkład własny lidera projektu: 57 890,65

Lider projektu: Lokalna Grupa Działania „Wspólny rozwój”

Partner: Gmina Godów

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.05-24-062F/16

Czas realizacji: 1.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Celem działania CIS jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących Gminę Godów, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. CIS prowadzi naukę zawodów w trzech pracowniach: etnograficznej (szycia i haftu maszynowego), gospodarczo-remontowej i gastronomiczno-cateringowej. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mogą także skorzystać m. in. z następujących bezpłatnych form wsparcia:

  • psychologicznego,
  • doradztwa zawodowego,
  • doradztwa prawnego,
  • pomocy pracownika socjalnego,
  • warsztatów motywacyjnych i profilaktyczno-terapeutycznych,
  • szkoleń i kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Projekt realizowany w partnerstwie Gminy oraz Lokalnej Grupy Działania „Wspólny rozwój” z Jastrzębia - Zdroju.

 

 

do góry