Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/Regionalny Program Operacyjny - EFRR/Fotowoltaika - źródłem energii odnawialnej na czterech (..)

Fotowoltaika - źródłem energii odnawialnej na czterech obiektach użyteczności publicznej (...)

Tytuł projektu

Fotowoltaika - źródłem energii odnawialnej na czterech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów.

 

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT 

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Godów

 

Numer projektu nr WND-RPSL.04.01.02-24-0669/18-002

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.02-24-0669/18-00

 

WYDATKI  KWALIFIKOWANE: 786.339,03 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 644.798,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 904.200,00 zł

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-18

Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-10-18

Termin zakończenia realizacji projektu do dnia: 2020-12-31

 

Projekt zakłada budowę instalacji OZE - instalacji fotowoltaicznych na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów:

−OK w Gołkowicach - 114 paneli po 350 W - moc instalacji 39,9 kW

−SP w Gołkowicach - 114 paneli po 350 W - moc instalacji 39,9 kW

−SP w Skrzyszowie - 114 paneli po 350 W - moc instalacji 39,9 kW1

−Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie - 69 paneli po 350 W - moc instalacji 24,15 kW

Zakres prac na budynkach:

- montaż paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją

- montaż falownika

- wykonanie oprzewodowania

- podłączenia inwertera wraz z zabezpieczeniami

- wykonanie ochrony odgromowej

- niezbędne prace remontowe

Panele zostaną zamontowane na dachu budynku na konstrukcjach balastowych (bez uszkodzenia pokrycia dachu) ze stali nierdzewnej. Konstrukcja montażowa składać się będzie klem i uchwytów mocujących panel PV. Konstrukcja posadowiona będzie na dachu bez użycia wierceń obciążona bloczkami betonowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. 

do góry