Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/Regionalny Program Operacyjny - EFS/Poprawa jakości kształcenia w Gminie Godów

Poprawa jakości kształcenia w Gminie Godów

Tytuł projektu

Poprawa jakości kształcenia w Gminie Godów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Społeczny

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu  do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie:  11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

 

Koszt całości zadania: 497 019,38 zł

Kwota dofinansowania: 447 317,44 zł

Wkład własny gminy: 49 701,94 zł

 

Czas realizacji: 1.09.2017 r. do 28.02.2019 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach znajdujących się na obszarze Gminy Godów, która prowadzić będzie do wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizacje zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć dydaktycznych dla uczniów zdolnych ze oraz doradztwa zawodowego, a także doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia ICT.

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Gołkowicach i Skrzyszowie dofinansowany w 90% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Każda ze szkół w ramach projektu pozyska bogate wyposażenie m.in. 10 laptopów, tablice interaktywną z projektorem.  Ponadto planowany jest zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych za kwotę prawie 70 tys. zł. oraz wdrożenie systemu umożliwiającego monitoring rozwoju kompetencji kluczowych. Zakupiona zostanie baza programowo - sprzętowa wraz z terminalem programowym, centrum rejestracji użytkowników systemu monitorowania kompetencji oraz abonament na pokrycie kosztów wydruku zasobów dydaktycznych obejmują całkowite koszty materiałowe (toner, papier, materiały eksploatacyjne w urządzeniach drukujących) wraz z obsługą serwisową, a także serwer dla systemu monitorowania kompetencji dla każdej ze szkół.

 

do góry