Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/Przebudowa ogólnodostępnego boiska szkolnego oraz bieżni (..)

Przebudowa ogólnodostępnego boiska szkolnego oraz bieżni do skoku w dal w Krostoszowicach

Pełna nazwa projektu: PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SZKOLNEGO ORAZ BIEŻNI DO SKOKU W DAL W KROSTOSZOWICACH

 

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Typ operacji:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Data podpisania umowy: 13.10.2017r.

Całkowity koszt projektu: 564 335,73 PLN

Dofinansowanie: 142 685,00 PLN (63,63% kosztów kwalifikowalnych)

Wnioskodawca: Gmina Godów

 

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez przebudowę boiska szkolnego oraz bieżni do skoku w dal w Krostoszowicach, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców
i dostępności do przestrzeni rekreacyjno-sportowej na obszarze LGD Morawskie Wrota.  Ogólnodostępność i niekomercyjność  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służyć będzie zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Wpłynie to  na poprawę w nawiązywaniu codziennych kontaktów  i realizowaniu wspólnych działań integrujących mieszkańców z terenu LGD.)

 logo prow lgd Morawskie Wrota

 

 

do góry