Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/INTERREG V-A/Rowerem po Żelaznym Szlaku

Rowerem po Żelaznym Szlaku

/ NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Evropský fond pro regionální rozvoj     

Program: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020/Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Oś priorytetowa: 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia/Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Cel szczegółowy: 2.1. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych/ Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů

Data podpisania umowy: 27.11.2018 r.

Całkowity koszt projektu: 3 453,085,00 euro

Dofinansowanie: 297 500,00 euro (85% kosztów kwalifikowanych dla Gminy Godów)

Główny Beneficjent: Miasto Jastrzębie - Zdrój/ Mesto Jastrzębie - Zdrój

Partnerzy: Gmina Zebrzydowice, Gmina Godów, Gmina Petrovice u Karvine, Miasto Karvina/Obec Zebrzydowice, Obec Godów,  Obec Petrovice u Karvine, Mesto Karvina

Nadrzędnym celem Projektu jest stworzenie produktu turystycznego, udostępniającego bogate transgraniczne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza polsko-czeskiego, który będzie nawiązywał do tradycji C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, która od połowy XIX wieku, łączyła Wiedeń z Krakowem. Realizacja Projektu, pozwoli na spojenie pięciu partnerskich gmin w obu częściach pogranicza, siecią połączonych ze sobą ścieżek rowerowych.

Zaplanowany produkt Projektu, jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym, z uwagi na długość budowanego szlaku (pętla o długości ok. 50 km z dwoma skrótami), tematykę (historia kolejnictwa), liczbę udostępnionych atrakcji przyrodniczych, rozwiązanie techniczne (ok. 16 km ścieżek, będzie prowadzonych po byłych torach) oraz transgraniczny charakter.

Z nowego szlaku korzystać będą turyści z regionu, jak również turyści przyjeżdżający do Beskidu Śląskiego, którym szlak może zaoferować dodatkowe urozmaicenie i możliwość zaznajomienia się z historią przemysłową Śląska Cieszyńskiego oraz Górnego Śląska. Celem projektu jest także udostępnienie i powiązanie poszczególnych atrakcji znajdujących się w regionie w jeden produkt. Wycieczka rowerowa po szlaku prowadzącym po terenach pogranicza polsko-czeskiego, umożliwi turystom, oprócz zapoznania się z samodzielnymi atrakcjami, również zaznajomienie się z wyjątkowym charakterem przyrodniczym tego obszaru pogranicza/ Nadřazeným cílem projektu je vytvořit turistický produkt, který bude zpřístupňovat bohaté přeshraniční přírodní a kulturní dědictví a která bude navazovat na tradici C.k. privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda, která od poloviny 19. stol. spojovala Vídeň z Krakovem. Hlavními prvky atraktivity produktu je délka trasy (okruh cca 50 km se dvěma zkratkami), tematické zaměření, počet zpřístupněných atraktivit, technické řešení (cca 17 km trasy povede po někdejší žel. trati) a bytostně přeshraniční charakter. Novou stezku budou využívat turisté z regionu a také turisté přijíždějící do Slezských Beskyd, jimž stezka nabídne další zpestření a možnost seznámit se s industriální historií Těšínského Slezska a Horního Slezska. Tento společný turistický produkt přispěje k rozvoji poskytovatelů ubytovacích, stravovacích a doprovodných služeb, jako půjčovny kol, cykloservisy. 

 

 

do góry