Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/Regionalny Program Operacyjny - EFRR/Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności (..)

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów

Tytuł projektu

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów

 Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej,

Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Godów

 

Numer projektu nr WND-RPSL.04.03.02-24-0474/17-003

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0474/17-00

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 859 612,35 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 730 670,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 538 563,27 zł

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 4 listopada 2016 r.

Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 28 września 2018 r.

Termin zakończenia realizacji projektu do dnia: 31 lipca 2019 r.

 

Projekt będzie polegał na termomodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej
czyli budynku dawnego przedszkola w Godowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu technicznego obiektów, redukcję CO2 oraz PM10, racjonalizację zużycia energii co przyczyni się m.in. do poprawy stanu środowiska naturalnego, ograniczenia kosztów ogrzewania i utrzymania każdego z obiektu oraz poprawy świadomości społeczności lokalnej korzystającej z obiektów w zakresie działań niskoemisyjnych.

 

do góry