Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/Regionalny Program Operacyjny - EFRR/Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie (..)

Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów (...)

Tytuł projektu

Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Godów

 

Numer projektu nr WND-RPSL.04.03.02-24-0476/17-005

Numer umowy o dofinansowanie:

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 1 963 056,74 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 1 668 598,22 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 272 148,46 zł

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-11-30

Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-22

Termin zakończenia realizacji projektu do dnia: 2019-06-28

 

Niniejszy projekt obejmuje dwa obiekty:

- budynek Ośrodka Kultury w Godowie, zakres prac obejmuje termomodernizację

obiektu wraz z modernizacją kotłowni (wymianą technologii kotłowni), montażem pompy ciepła powietrze-woda, wymianą kotła węglowego na kocioł gazowy oraz modernizacja oświetlenia.

-budynek Ośrodka Kultury w Skrbeńsku, zakres prac obejmuje termomodernizację obiektu wraz z montażem instalacji solarnej oraz modernizacja oświetlenia energooszczędne, zmiana dwóch kotłów gazowych na jedne kocioł kondensacyjny.

Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu technicznego obiektów, redukcję CO2 oraz PM10, racjonalizację zużycia energii co przyczyni się m.in. do poprawy stanu środowiska naturalnego, ograniczenia kosztów ogrzewania i utrzymania każdego z obiektu oraz poprawy świadomości społeczności lokalnej korzystającej z obiektów w zakresie działań niskoemisyjnych.

do góry