Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/INTERREG V-A/Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza

Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza

/ Synergie - integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovic u Karvine

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Evropský fond pro regionální rozvoj
Program: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020/ Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020
Oś priorytetowa: 4. Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i społeczności
Cel szczegółowy: 4.1. Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu / Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym
Data podpisania umowy:
Całkowity koszt projektu: 1 307 756,43 euro
Dofinansowanie: 476.508,33 euro (85% kosztów kwalifikowanych dla Gminy Godów)
Główny Beneficjent: Gmina Petrovice u Karvine/Obec Petrovice u Karvine
Partnerzy: Gmina Godów/Obec Godów

Celem projektu jest stworzenie wspólnej, transgranicznej platformy współpracy o szerokim zasięgu obejmującym samorządy Gminy Godów i Petrovice u Karvine, ich jednostki organizacyjne oraz aktywne organizacje i grupy życia obywatelskiego, która będzie służyła lepszej integracji społeczności
lokalnych. Poprzez realizację projektu dojdzie do transgranicznej integracji społecznej, wzajemnego
poznawania się, poznawania kultury i tradycji przy zaangażowaniu społeczności lokalnych z obu stron
granic./Cílem projektu je vytvoření společné přeshraniční platformy pro spolupráci se širokým záběrem zahrnující samosprávy obcí Godów a Petrovice u Karviné, jejich organizační jednoty
a rovněž aktivní organizace a skupiny občanského života, které budou sloužit lepší integraci místních komunit obou obcí. Prostřednictvím realizace projektu dojde ke společenské přeshraniční integraci, vzájemnému poznávání se, seznamování se s kulturou a tradicemi při zapojení místních komunit
z obou stran hranice.

do góry