Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/INTERREG V-A/Żelazny szlak rowerowy

Żelazny szlak rowerowy

/ Železná cyklotrasa

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Evropský fond pro regionální rozvoj

Program: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020/Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Oś priorytetowa: 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia/Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Cel szczegółowy: 2.1. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych/ Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů

Data podpisania umowy: 25.05.2017 r.
Całkowity koszt projektu: 1 321 792,29 euro
Dofinansowanie: 469.335,83 euro (85% kosztów kwalifikowanych dla Gminy Godów)
Główny Beneficjent: Gmina Godów/Obec Godów
Partnerzy: Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie - Zdrój, Gmina Petrovice u Karvine, Miasto Karvina/Obec Zebrzydowice, Mesto Jastrzębie - Zdrój, Obec Petrovice u Karvine, Mesto Karvina

Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na spajaniu dwóch części pogranicza siecią ścieżek rowerowych budowanych w oparciu o opuszczone linie kolejowe w partnerskich gminach. Cały produkt turystyczny będzie nawiązywał do tradycji C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda od połowy XIX wieku łączącej Wiedeń
z Krakowem./ Hlavním cílem projektu je vytvoření společného turistického produktu založeného na spojení dvou částí pohraničí sítí cyklostezek, umístěných na opuštěné železniční tratě v partnerských obcích. Celý turistický produkt navazuje na tradici C.K. Privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda Spojující Vídeň s Krakowem.pohraničí sítí cyklostezek, umístěných na opuštěné železniční tratě v partnerských obcích. Celý turistický produkt navazuje na tradici C.K. Privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda Spojující Vídeň s Krakowem.

do góry