Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez (..)

Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej prowadzącej do obiektów...

Pełna nazwa projektu: Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej prowadzącej do obiektów religijnych oraz Ośrodka Kultury w Gołkowicach

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Priorytet VII: Transport

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Data podpisania umowy: 27.07.2016r.

Całkowity koszt projektu: 2.113 250,00 PLN

Dofinansowanie: 1.344 660,00 PLN (63,63% kosztów kwalifikowalnych)

Wnioskodawca: Gmina Godów

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do obiektów religijnych i ośrodka kultury oraz zapewnienie dojazdu do cmentarza mieszkańcom miejscowości Godów i Gołkowice poprzez przebudowę zdegradowanej drogi gminnej stanowiącej dojazd do obiektów użyteczności publicznej. Droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej :cmentarz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i świętej Anny ul. Cmentarna, Kościół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ul. Cmentarna 10, Ośrodek Kultury w Gołkowicach ul. 1 Maja 101. Zakres planowanych prac w/w zadania będzie obejmował przebudowę ulicy Cmentarnej i Polnej na odcinku 1,6 km (roboty drogowe tj. przebudowę trzech odcinków drogi, przebudowę skrzyżowań, poszerzenie drogi, wykonanie zjazdów na posesje, krawężników i oznakowania drogowego oraz kanalizacji deszczowej)

do góry