Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Budżet na 2023 rok uchwalony. Ponad 26 mln zł na (..)

Budżet na 2023 rok uchwalony. Ponad 26 mln zł na inwestycje ważne dla mieszkańców

29 Grudnia 2022
Budżet na 2023 rok uchwalony. Ponad 26 mln zł na inwestycje ważne dla mieszkańców

Podczas grudniowych obrad Rada Gminy w Godowie uchwaliła budżet gminy na 2023 r.  Ponad 26 mln zł trafi na zadania, które poprawią komfort życia w gminie - budowę przedszkoli, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, dróg. - To budżet trudny do realizacji. Najważniejsze źródło dochodów, czyli udziały gmin w podatku dochodowym, wskutek zmian podatkowych jest niższe niż przed rokiem. Mimo to, dzięki rozsądnej polityce finansowej, nasza gmina jest w stosunkowo dobrej sytuacji - podkreślił Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk.

Niższe dochody

Budżet został uchwalony 22 grudnia 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Prognozowane dochody gminy w 2023 r. zostały oszacowane na kwotę 72 mln 428 tys. zł. Do tej pory najważniejszą pozycją po stronie dochodów były udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2022 r. wynosiły one 18 mln 785 tys. zł. Wskutek zmian podatkowych, w przyszłym roku wpływy te mają być znacznie niższe i mają wynieść 14 mln 246 tys. zł. - To aż o 4 mln 500 tys. zł mniej - przypomniał przed głosowaniem uchwały budżetowej wójt Mariusz Adamczyk. Tym samym największy wpływ do budżetu stanowić będzie subwencja oświatowa w kwocie 17 mln 230 tys. zł.

Inwestycje, które poprawią komfort życia w gminie

Z kolei prognozowane wydatki w 2023 r. mają wynieść 83 835 715 zł, z tego aż 32% czyli około 26,5 mln zł to wydatki inwestycyjne, których realizacja poprawi komfort życia mieszkańców gminy. W większości będzie to kontynuacja zadań rozpoczętych oraz tych, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne. Najważniejsze inwestycje wraz z kwotami, które zaplanowano na ich realizację w 2023 r. to:

 • budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach (kontynuacja zadania) - 2 mln 834 tys. zł,
 • budowa przedszkola w Łaziskach (kontynuacja zadania) - 8 mln 304 tys. zł,
 • budowa oddziałów przedszkolnych przy SP w Krostoszowicach - 4 mln 300 tys. zł,
 • budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską (kontynuacja zadania) - 1 mln 683 tys. zł,
 • przebudowa budynku gminnego (dawne przedszkole) w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja - 1 mln 132 tys. zł,
 • projekt budowy drogi głównej południowej - 252 tys. zł,
 • budowa infrastruktury treningowej przy OSP w Łaziskach - 1 mln 576 tys. zł,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach i Krostoszowicach - 3 mln 200 tys. zł,
 • termomodernizacja budynku w Godowie przejętego od powiatu (kontynuacja zadania) - 1 mln 423 tys. zł,
 • budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ks. Roberta Wallacha w Skrzyszowie - 645 tys. zł,
 • dotacja dla powiatu na przebudowę ul. 1 Maja w Gołkowicach - 550 tys. zł,
 • pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę - 586 tys. zł

Na część wyżej wymienionych zadań Gmina otrzyma dofinansowanie zewnętrzne, które w 2023 r. wyniesie co najmniej 11 mln 100 tys. zł (1 mln 215 tys. zł to środki unijne, 9 mln 881 tys. zł to środki krajowe: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

Zadłużenie pod kontrolą

Deficyt budżetowy, będący wynikiem realizowanych inwestycji, zaplanowano na kwotę 11 mln 407 tys. zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2023 ma stanowić kwotę blisko 22 mln zł. W każdym z lat objętych prognozą spłaty długu, wskaźnik zadłużenia zostaje zachowany z marginesem bezpieczeństwa. Kwoty dotyczące zadłużenia mogą ulec zmianie, kiedy do budżetu mogą zostać wprowadzone dodatkowe tzw. wolne środki. Ich kwota będzie znana po zakończeniu rozliczeń finansowych roku 2022.

do góry