Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Invest in Godów/Zainwestuj w Godowie

Zainwestuj w Godowie

Gmina Godów była uczestnikiem projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

 wójt gminy ze statuetką

Certyfikat potwierdzający spełnienie standardów przez gminę, został wręczony podczas konferencji podsumowującej projekt. 

Projekt realizowało Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Głównym celem było zaangażowanie prezydentów, wójtów, burmistrzów, kadry kierowniczej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach regionu.

Projekt składał się z dwóch etapów: I etap był etapem wsparcia, w którym pracownicy urzędu biorący udział w projekcie odbyli cykl szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w samorządach (tzw „ABC obsługi inwestora”), prowadzonych przez ekspertów z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Na szkoleniach zostały omówione między innymi zasady przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej oraz prowadzenia technik negocjacji w biznesie i samorządzie.

W ramach II etapu wdrożeniowego kontynuowano specjalistyczne szkolenia dla pracowników urzędu. Odbywały się też wizyty studyjne oraz indywidualne doradztwo. Prace wdrożeniowe obejmowały szkolenia dla pracowników, wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych w Urzędzie Gminy, standaryzację strony internetowej w zakresie obsługi inwestora oraz zapewnienie obsługi generatora ofert Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wykonano również film promujący tereny inwestycyjne na terenie gminy.

 

logo programu POWER

do góry