Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Gmina Godów sprzeciwia się nowym propozycjom budowy linii (..)

Gmina Godów sprzeciwia się nowym propozycjom budowy linii kolejowej CPK

16 Stycznia 2023
Gmina Godów sprzeciwia się nowym propozycjom budowy linii kolejowej CPK

Wykonawca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, firma Egis, dokonała zmiany niektórych wariantów przebiegu linii kolejowej CPK nr 170 relacji Katowice-Ostrawa na terenie gminy Godów. Nie przeprowadziła konsultacji społecznych nowych wariantów, a mimo to rekomendowała już wariant inwestorski. Nie podaje go jednak do publicznej wiadomości. Gmina Godów takim działaniom zdecydowanie się sprzeciwia.

13 stycznia w Urzędzie Gminy Godów odbyła się telekonferencja z przedstawicielami firmy Egis, opracowującej warianty przebiegu linii kolejowej. Stronę samorządową reprezentowali przedstawiciele gmin Godów (m.in. wójt Mariusz Adamczyk), Gorzyce (m.in. wójt Daniel Jakubczyk), Mszana (m.in. wójt Mirosław Szymanek) i Wodzisław Śl. (m.in. zastępca prezydenta Wojciech Krzyżek). Obecny był również dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Wójcik.

Warianty nie do zaakceptowania

Głównym tematem spotkania miało być omówienie rozwiązań drogowych wokół czterech wariantów przebiegu linii kolejowej nr 170 Ostrawa-Katowice. Wójt Godowa oraz zastępca prezydenta Wodzisławia zwrócili uwagę, że dwa z czterech wariantów przedstawionych przez firmę Egis, tj. o numerach 72 i 74 (na terenie powiatu wodzisławskiego mają one identyczny przebieg), zakładają budowę łącznika linii kolejowej nr 170 z Wodzisławiem przez obszar, w którym projektowana jest Droga Główna Południowa. Ponadto realizacja któregoś z tych dwóch wariantów wiązać się będzie z ingerencją w gminne tereny inwestycyjne, a przede wszystkim z dodatkowymi wyburzeniami i wysiedleniami.

- Warianty te, wcześniej nie konsultowane, są dla nas nie do zaakceptowania. Odbiegają one od wcześniejszej propozycji, którą z wielkim trudem udało się zaakceptować z udziałem lokalnej społeczności - podkreśla Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk.

Ponadto przedstawiciele spółki CPK, dopytywani przez samorządowców przyznali, że firma Egis rekomendowała już inwestorowi preferowany wariant inwestorski. Spółka nie chce jednak podać do publicznej wiadomości, który jest to wariant. Jak wyjaśnia, musi on najpierw zostać zaakceptowany przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK Marcina Horałę. Obecnie proponowane warianty linii kolejowej można znaleźć na stronie internetowej CPK.

Wariant nr  72

Sprzeciw Rady Gminy Godów i Wójta Gminy Godów

Rada Gminy w Godowie wyraziła sprzeciw wobec przedstawionych nowych propozycji przebiegu linii kolejowej na odcinku Katowice - Ostrawa na terenie gminy Godów. Warto przypomnieć, że pismem z 20 grudnia 2021 Wójt Gminy oraz Rada Gminy Godów wyraziły jednogłośne stanowisko, iż spośród zaproponowanych wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Godów, jedyny akceptowalny to wariant 64A. Następnie w miesiącu styczniu zostały przedstawione wszystkie warianty przebiegu linii kolejowej na zebraniach rad sołeckich, na których również został zaopiniowany pozytywnie tylko wariant 64A. Dodatkowo, odpowiadając na pismo Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Urząd Gminy potwierdził swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 20 grudnia 2021 roku. Takie samo stanowisko zostało wyrażone w piśmie z dnia 10 maja 2022 roku skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W dniu 21 listopada 2022 roku do Urzędu Gminy wpłynęły koncepcje rozwiązań drogowych w obrębie planowanej inwestycji CPK. Po dokładnej analizie przekazanych dokumentów ustalono, iż przedstawione przebiegi szybkiej kolei na terenie gminy Godów różnią się od tych zaopiniowanych pozytywnie dnia 20 grudnia 2021 roku. Zaproponowane rozwiązania w znacznym stopniu ingerują w tereny inwestycyjne, ale przede wszystkim w tereny mieszkaniowe, co wiąże się z dodatkowymi wysiedleniami oraz wyburzeniami. Planowane przebiegi szybkiej kolei oraz rozwiązania drogowe w żadnym przypadku nie uwzględniają projektowanej od kilku już lat przez samorządy powiatu wodzisławskiego Drogi Głównej Południowej, co stawia realizację tego zadania w przyszłości pod dużym znakiem zapytania. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt braku jakichkolwiek konsultacji społecznych dla nowych wariantów, Rada Gminy Godów oraz Wójt Gminy Godów wyrazili sprzeciw wobec tych propozycji.

do góry