Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania (..)

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej - odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie”

6 Października 2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO
Nr WAB.6740.1.0003.2023 z dnia 27 września 2023 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami), w związku z art. 1ld ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

zawiadamiam
o wszczęciu dnia 10 lipca 2023 r. na wniosek Wójta Gminy Godów, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi publicznej - odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie”, która realizowana będzie:
- w obrębie Skrzyszów, w jednostce ewidencyjnej Godów, na działkach o numerach geodezyjnych:

W wykazie zastosowano oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone
pod inwestycję (znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy),

1509/205 (1726/205, 1727/205, 1728/205, 1729/205), 1617/194 (1730/194, 1731/194,
1732/194, 1733/194), 1410/206 (1722/206, 1723/206), 1413/206 (1724/206, 1725/206)
oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z koniecznością wykonania
zjazdów:
- w obrębie Skrzyszów, w jednostce ewidencyjnej Godów na działkach o numerach geodezyjnych: 1725/206, 1027/206, 1028/206, 1029/206.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2 w godzinach pracy urzędu pon.-śr. 8.00-15.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-13.00 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w urzędzie. Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Starosta
mgr Leszek Bizoń

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2023-10-06 Obwieszczenie_odgałęzienie_Dębowej_Skrzyszów.pdf
ilość pobrań: 62
Obwieszczenie_odgałęzienie_Dębowej_Skrzyszów.pdf 163.22KB zobacz

do góry