Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Gołkowicach (..)

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Gołkowicach przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

24 Października 2023

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Gołkowicach
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
Jednostka ewidencyjna: Godów
Obręb ewidencyjny: Gołkowice
Nr mapy: 8
Działki nr:
39/3 o pow. 0,4880 ha, rodzaj użytku ŁIII
40/3 o pow. 0,7457 ha, rodzaj użytku ŁIII
195/3 o pow. 0,3158 ha, rodzaj użytku ŁIII
197/3 o pow. 0,4181 ha, rodzaj użytku ŁIII
198/3 o pow. 0,2280 ha, rodzaj użytku ŁIII
199/3 o pow. 0,3080 ha, rodzaj użytku ŁIII
201/3 o pow. 0,1176 ha, rodzaj użytku ŁIII
203/3 o pow. 0,3072 ha, rodzaj użytku ŁIII
204/3 o pow. 0,3045 ha, rodzaj użytku ŁIII
206/3 o pow. 0,2042 ha, rodzaj użytku ŁIII
207/3 o pow. 0,1340 ha, rodzaj użytku ŁIII
208/3 o pow. 0,1346 ha, rodzaj użytku ŁIII
209/3 o pow. 0,1384 ha, rodzaj użytku ŁIII
210/3 o pow. 0,1384 ha, rodzaj użytku ŁIII
215/3 o pow. 0,0629 ha, rodzaj użytku ŁIV

Łączna powierzchnia gruntów do wydzierżawienia: 4,0454 ha
Księga wieczysta KW nr GL1W/00073782/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Roczny czynsz dzierżawny - 323,63 zł netto, podatek VAT - zw., czynsz brutto 323,63 zł
(słownie: trzysta dwadzieścia trzy złote 63/100).

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „F10 ZŁ" - tj. tereny zieleni niskiej.

Przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3, w celu rolniczego wykorzystania.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).
Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl, na okres 21 dni - od 24.10.2023 r. do 14.11.2023 r.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2023-10-24 Wykaz_nieruchomości_gruntowej.pdf
ilość pobrań: 73
Wykaz_nieruchomości_gruntowej.pdf 106.6KB zobacz

do góry