Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Odpady, Ekologia, Planowanie przestrzenne, Komunikacja/Ekologia/Program ograniczenia niskiej emisji - zakończony

Program ograniczenia niskiej emisji - zakończony

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW - PROGRAM ZAKOŃCZONY

Wójt Gminy Godów informuje, że od dnia 24.01.2022 r. ogloszono nabór ciągły wniosków o udzielenie w roku 2022 dofinansowania na wymianę węglowych, zasypowych kotłów centralnego ogrzewania na: kotły gazowe, kotły na biomasę 5 klasy z automatycznym podawaniem paliwa, lub pompy ciepła.

Nabór będzie trwał do wyczerpania środków w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel, maksymalnie do 15 października 2022 r.
Dokumenty w formie papierowej należy czytelnie wypełnić i złożyć w Urzędu Gminy Godów w godzinach urzędowania, lub za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub w formie elektronicznej na adres: pone@godow.pl.
W przypadku złożenia większej liczby wniosków niż planowana liczba dotacji dla poszczególnego wariantu źródła ciepła zostanie przeprowadzone losowanie zakwalifikowanych osób.
Nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Uwaga : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w celu montażu gazowego kotła CO wymaga wcześniejszego wykonania projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych. Organem właściwym w sprawie pozwolenia na budowę jest Starosta Wodzisławski.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Godów pod nr tel. 32 476 50 65, wewn. 23.

Uwaga: W przypadku 1 właściciela nieruchomości należy złożyć dokumenty:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub inny dokument potwierdzający własność (np. akt notarialny, odpis z Księgi Wieczystej, wydruk z elektronicznej księgi wieczystej)
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku gdy jest więcej niż 1 właściciel nieruchomości należy złożyć dokumenty:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania podpisany przez wnioskodawcę
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub inny dokument potwierdzający własność podpisany przez wnioskodawcę
  3. Zgody na realizację inwestycji od każdego współwłaściciela
  4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych od każdego współwłaściciela

Wójt Gminy Godów informuje, że w dniu 21 grudnia 2020r. Rada Gminy Godów przyjęła uchwałą nr XXVII/162/2020 Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022 wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Rady Gminy Godów o nr NR XXIX/174/2021 z dnia 8 lutego 2021r.

Ze szczegółowymi zapisami programu oraz regulaminu można się zapoznać poniżej.

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022

Zmiana do Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022

Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych biorących udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Godów na lata 2021-2022” został przyjęty uchwałą nr XL/246/2021 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska

 

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ekologia
pdf 2021-12-23 Druk wniosku.pdf
ilość pobrań: 579
Druk wniosku.pdf 154.95KB zobacz
pdf 2021-12-23 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf
ilość pobrań: 441
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf 490.87KB zobacz
pdf 2021-12-23 Oświadczenie współwłaściciela.pdf
ilość pobrań: 394
Oświadczenie współwłaściciela.pdf 114.81KB zobacz
pdf 2021-12-23 zgoda i klauzula RODO.pdf
ilość pobrań: 363
zgoda i klauzula RODO.pdf 144.48KB zobacz
do góry