Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Obwieszczenie dotyczące informacji o wydanej decyzji (..)

Obwieszczenie dotyczące informacji o wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej - odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie”

12 Stycznia 2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO 
Nr WAB.6740.1.0003.2023 z dnia 3 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami), w związku z art. 1lf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 006/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. zezwalając na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi publicznej - odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie na odcinku 120mb”, która realizowana będzie:

W wykazie zastosowano oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone
pod inwestycję (znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy),


- w obrębie Skrzyszów, w jednostce ewidencyjnej Godów, na działkach o numerach geodezyjnych:
1509/205 (1726/205, 1727/205, 1728/205, 1729/205), 1617/194 (1730/194, 1731/194, 1732/194, 1733/194), 1410/206 (1722/206, 1723/206), 1413/206 (1724/206, 1725/206) 


oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z koniecznością wykonania zjazdów:
- w obrębie Skrzyszów, w jednostce ewidencyjnej Godów, na działkach o numerach geodezyjnych: 1725/206, 1027/206, 1028/206, 1029/206.


W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, pokój nr 308, w godzinach pracy urzędu: pon.-śr. 8.00-15.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-13.00, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w urzędzie. Wgląd w akta nie jest obowiązkowy. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni po upływie wywieszenia obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląski, Urzędzie Gminy Godów lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej lub w Biuletynie Informacji Publicznej wskazanych urzędów, do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego.
 
Starosta
mgr Leszek Bizoń

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2024-01-12 Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego z dnia 03 stycznia 2024.pdf
ilość pobrań: 79
Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego z dnia 03 stycznia 2024.pdf 159.48KB zobacz

do góry