Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/O Gminie/Informacje ogólne/Infrastruktura i rozwój gospodarczy

Infrastruktura i rozwój gospodarczy

Gmina Godów zajmuje powierzchnię 38,08 km2 i jest zamieszkiwana przez ponad 13 tys. mieszkańców. Mimo swoich niewielkich rozmiarów gmina jest ważnym punktem na inwestycyjnej mapie śląska.Gmina Godów posiada korzystny układ komunikacyjny ze względu na bliskość dwóch węzłów autostrady A1 (w tym jeden na terenie gminy) co stanowi dogodne połączenie z aglomeracją śląską (Katowice - 65 km) oraz aglomeracją ostrawską (Ostrawa - 30 km).

Ogromnym sukcesem było umiejscowienie w Godowie dwóch obszarów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny te zlokalizowane są w strategicznych pod względem gospodarczym rejonach gminy, dobrze skomunikowanych, zapewniających przedsiębiorcom możliwość doboru właściwej lokalizacji do własnych potrzeb. Lokowanie działalności w tych obszarach wiąże się z możliwością uzyskania zwolnienia z podatku CIT do 45 % poniesionych kosztów inwestycyjnych lub do 45 % dwuletnich kosztów zatrudnienia nowo stworzonych miejsc pracy w strefie (oprócz tego na terenie całej gminy obowiązują zwolnienia z podatku od nieruchomości w zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy - od 1 roku do 5 lat).
Pierwszy obszar KSSE zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Skrzyszów, cechuje się bardzo dobrym uzbrojeniem terenu. W ostatnich latach gmina zainwestowała w infrastrukturę drogową zapewniając dogodny dojazd do terenów Strefy. Prowadzone były również inwestycje w zakresie doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej. Dobrze uzbrojone tereny, bliskość dwóch węzłów autostrady oddalonych od Strefy zaledwie o kilka kilometrów oraz korzystna cena działek sprawiły, że teren ten stał się bardzo konkurencyjny i zaczyna się zapełniać. 

Oferta do portalu KSSE

Panorama 360 stopni

Nowy teren Strefy Ekonomicznej zlokalizowany jest na obszarze poprzemysłowym wzdłuż autostrady A1 i został włączony na podstawie wydanego w grudniu 2016 r. rozporządzenia zmieniającego granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozwoliło to na zakwalifikowanie tych gruntów do katalogu najbardziej atrakcyjnych ofert w regionie. Inwestorzy będą mogli skorzystać z bardzo korzystnych ulg, gmina zaś uzyska silne wsparcie w procesie promocji gruntów oraz profesjonalnej obsłudze inwestorów. 

Aby udowodnić, że warto tereny pogórnicze zaliczyć do ścisłej czołówki, trzeba było wykazać dotychczasowe ruchy na rzecz zwiększana atrakcyjności terenu. Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenów, w 2016 r. przebudowana została ul. 1 Maja (dojazdowa droga powiatowa) przy mocnym wsparciu finansowym gminy, nawiązano współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie wydzielenia geodezyjnego i przekazanie na rzecz gminy dróg technologicznych. Gmina posiada pozwolenia na budowę wodociągu, gazociągu i kanalizacji sanitarnej oraz ogromną szansę na sfinansowanie tych zadań ze środków unijnych. Opracowano również projekt budowy dróg na obszarze przedmiotowego terenu. Trwa pozyskiwanie zezwolenia (ZRID).

Obszar Strefy Ekonomicznej na obszarze poprzemysłowym w Skrzyszowie to 14,1003 ha jednak cały teren inwestycyjny to ponad 32 ha.

Podstawą do przygotowania obszaru Gminy Godów pod przyszłą działalność inwestycyjno-produkcyjną i stworzenia wizerunku gminy jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, z którym można nawiązywać wartościowe kontakty zarówno handlowe jak i inwestycyjne była „Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów położonych na zwałach w Gminie Godów” opracowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego przez Unię Europejską. Obejmuje ona badania geotechniczne terenu i raport oddziaływania na środowisko.

Ważnym aspektem dla inwestorów jest fakt, że Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego jej obszaru, przy czym dopuszcza on w określonych lokalizacjach również budowę budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku mniejszych, w tym często rodzinnych, podmiotów gospodarczych.

Gminy Godów jest całkowicie zwodociągowana i zgazyfikowana, posiada dobrze rozwiniętą sieć teletechniczną oraz kanalizację sanitarną.

Świadomość tego, że rozwój przedsiębiorców to rozwój Gminy, a rozwój Gminy to rozwój przedsiębiorców, to podwaliny polityki gospodarczej władz gminy oraz podstawa do budowy i utrwalenia partnerskich relacji. Dla sprawniejszej komunikacji utworzono gospodarczy serwis informacyjny wykorzystujący facebookowy portal „Godów dla biznesu” oraz kampanie mailingowe.

Podjęte zadania mają w sposób kompleksowy przygotować gminę dla rozwoju przedsiębiorczości oraz przyjęcia nowych inwestorów. Kompleksowość oznacza podejmowanie działań o charakterze prawnym, infrastrukturalnym, koncepcyjnym, informacyjny i promocyjnym. Jednak równie istotne jest stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i współpracy oraz poczucia, że Gmina Godów to właściwe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

do góry