Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

ks. Wiesław Hudek

Uchwałą nr XX/138/2016 Rady Gminy Godów z dnia 30 maja 2016 r. nadano ks. Wiesławowi Hudkowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Godów.

Ks. Wiesław Hudek - urodził się 27 lutego 1969 r. w Wodzisławiu Śl. Pochodzi z parafii w Skrzyszowie, a od roku 1983, gdy została utworzona parafia w Krostoszowicach, do tejże parafii. W Krostoszowicach znajdował się jego dom rodzinny, a swoje prymicje miał w sali gimnastycznej krostoszowickiej szkoły. Aktualnie jest proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śl.
Jest magistrem muzykologii (2001), doktorem teologii (2003). Jest wykładowcą liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi też zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej dla organistów w Szkołach Muzycznych II stopnia w Katowicach i Rybniku. W latach 2003-2007 był dyrygentem chóru seminaryjnego w Katowicach, od 2003 roku jest przewodniczącym Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej oraz duszpasterzem organistów, członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, członkiem jury festiwali muzyki religijnej, m.in. w Żorach, Gliwicach, Katowicach i Puławach.
Ks. Wiesław Hudek jest autorem kilku książek (w tym tomów poezji) oraz wielu artykułów naukowych i publicystycznych. Od roku 2007 współpracuje z Polskim Radiem Katowice oraz Radiem eM. Jest pomysłodawcą Żorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”, animatorem życia kulturalnego, a także założycielem grupy modlitewnej wpierającej ludzi chorujących na raka „Apostolstwo Zdrowia”. Od 2011 jest także asystentem kościelnym Polskiej Federcji Pueri Cantores.
Dzięki zaangażowaniu ks. Hudka, co roku w kościele w Skrzyszowie organizowany jest koncert na zakończenie Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore.
Ks. Wiesław Hudek kilka razy brał udział w organizowanych w gminie Godów spotkaniach autorskich swoich książek. W udzielanych wywiadach podkreśla swoje przywiązanie do naszej gminy, co z pewnością wpływa na jej promowanie, a jego znakomite osiągnięcia oraz życiowa postawa w pełni uzasadniają przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Godów.

 

ks. Wiesław Hudek

do góry