Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie

flaga i herb Polski

Zakres obejmuje budowę ciągu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej przy ul. Mszańskiej o łącznej długości ok. 745mb wraz zabudową wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych oraz pracami towarzyszącymi. Wody z dwóch odcinków kanalizacji wykonanej z rur PCV o śr. 250mm odprowadzone zostaną do komór drenażowych. Następnie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej o szer. 4m na długości ok. 842m. Zakres drogowych prac remontowych obejmował będzie prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, dwustronne osadzenie krawężników, wykonanie nowej podbudowy z mieszanki niezwiązanej oraz dwuwarstwową zabudowę nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy ziemnych i zjazdów indywidualnych z kostki brukowej. Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie technicznym, konieczne jest również wykonanie kanalizacji deszczowej. Droga gminna przy ul. Mszańskiej nr 605057S stanowi dojazd mieszkańców obrzeży Skrzyszowa do centrum miejscowości, poprawia komunikację z sąsiadującą Gminą Mszana oraz stanowi dojazd do drogi powiatowej przy ul. 1-Maja.

 logo polski ład

W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano dofinansowanie do kwoty 2.500.000,00zł

do góry