Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów

logotyp flaga

Zadanie obejmuje budowę nowych odcinków kanalizacji na terenie Gminy Godów, w sołectwach Gołkowice i Krostoszowice na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. W Gołkowicach zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym przy ul. Leśnej i Rzecznej. Wykonany zostanie odcinek o łącznej długości około 1624mb z rur PVC-U o średnicach 160, 200, rurociąg tłoczny z rur PEHD110 wraz z zabudową studni betonowych fi 1000, 1200 i PP. Zadanie obejmowało będzie również roboty odtworzeniowe nawierzchniowe, towarzyszące w zakresie wykonania zagospodarowania terenu wokół przepompowni oraz inne związane z realizacją inwestycji. Po realizacji będzie możliwość przyłączenia do sieci min 43 budynków. W Krostoszowicach w ramach zadania wykonany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 760mb. Przyjęto następujące rozwiązania techniczne: rurociąg wykonany z rur PVC-U; PE RC fi 225, 200, przykanaliki do granic posesji z rur średnicy 160, studzienki z kręgów betonowych i z tworzywa o średnicy 1000,600. Zakres obejmuje również wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej oraz inne roboty towarzyszące związane z realizowaną inwestycją. Po realizacji będzie możliwość przyłączenia do sieci min 15 budynków.

logoty polski ład

W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano wstępną promesę do kwoty 4.997.000,00zł

do góry