Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Modernizacja skateparku w Godowie

W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji skate parku w Godowie poprzez wymianę 2 urządzeń (działka 50/12 Obręb GODÓW). Dzięki temu wzrosła atrakcyjność miejsca, zwiększył się komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Montaż urządzeń został zrealizowany przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze zapytania ofertowego. Prace montażowe przebiegły sprawnie. Jednocześnie z pracami instalacyjnymi, prowadzono prace dotyczące opracowania graficznego tablic poświęconych tematyce I Powstania Śląskiego. Zaprojektowano i wykonano stelaż dla tablic dostosowany koncepcyjnie i estetycznie do sąsiadującego skate parku. Treść i estetyka grafiki będą uświadamiać młodym użytkownikom infrastruktury, że w Powstaniach Śląskich walczyło wielu ich rówieśników, którzy pomimo młodego wieku stanęli przed dramatycznym i wymagającym odwagi wyborem.  Wykorzystane zdjęcia przedstawiają nastoletnich powstańców. Wykorzystano fragment utworu wykonywanego przez Zespół  Dżem, zamieszczono QR kod kierujący do filmu  „Dziękujemy Ślązakom” wykonanego w ramach ogólnopolskiej kampanii na 100-lecie Powstań Śląskich. Na tablicach przedstawiono także relację z zakrojonych na szeroką skalę obchodów 100-nej rocznicy I Powstania Śląskiego zorganizowanych przez Gminę Godów przy współpracy z Muzeum Powstań Śląskich i Gminą Petrovice u Karvine.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku.

Koszty całkowite realizacji zadania: 150 675,00 zł

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 150 675,00 zł

Własne środki: 90 675,00 zł

Wysokość pomocy finansowej: 60 000,00 zł

 logo śląskie

do góry