Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Ogranicznie niskiej emisji na ternie Gminy Godów w 2019 roku - etap I

WFOŚiGW

Tytuł zadania: Ogranicznie niskiej emisji na ternie Gminy Godów w 2019 roku - etap I
Celem zadania jest realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2019-2020”.
Podstawową przyczyną podjętego zadania jest redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania węgla.
Umowa nr 72/2019/23/OA/poe/U z dnia 06.09.2019
Środki WFOŚiGW w Katowicach: 102.271,68 zł
Środki Gminy Godów: 243.821,48 zł
Środki Inwestora: 645.164,30 zł
Wartość zadania: 991.257,46 zł
Zlikwidowano i zmodernizowano 69 źródeł ciepła, w tym wymiana kotłów węglowych na gazowe - 56 szt.; na kotły opalane biomasą 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN305-5:2012; na kotły węglowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012

do góry