Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice - II nabór

logotyp flaga

Zadanie obejmuje modernizację placówki edukacyjnej w Krostoszowicach poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej o dwa oddziały przedszkolne wraz z zabudową pompy ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. W ramach zadania dobudowany zostanie budynek parterowy wykonany w systemie modułowym o powierzchni użytkowej ok. 400 m2 i kubaturze około 2200 m3 powiązany komunikacyjnie i funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły. W dobudowanej części wydzielone zostaną 2 sale zabaw dla dzieci wraz z zapleczem higieniczno - sanitarnym, magazynowym, gastronomicznym oraz pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi wraz z zabudową wyposażenia. Budynek wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne: elektryczne, sanitarne, pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu związane z realizowaną inwestycją, niezbędne podłączenia do sieci zewnętrznych, przebudowy przyłączy oraz instalacji w istniejącym budynku szkoły. Aktualnie edukacja przedszkolna prowadzone jest w budynku szkoły Podstawowej w Krostoszowicach przy ul. Gustawa Morcinka 4. Realizacja inwestycji zapewni spełnienie wymagań p.poż., higieniczno-sanitarnych oraz dostępności.

logo polski ład
W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano wstępną promesę do kwoty 3.655.000,00zł

do góry